Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Siden jeg blev færdig i 2001 har jeg arbejdet med konflikthåndtering, arbejdsmiljø- og organisationsudvikling i forskellige afskygninger.

Jeg arbejder ud fra IGLO-princippet, hvor indsatser og udfordringer på en arbejdsplads tænkes som et fælles ansvar for individ, gruppe, ledelse og organisation. Tilgangen er præget af mine år som rejseholdskonsulent i Videncenter for Arbejdsmiljø - en formidlingsenhed under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - på den måde, at jeg vægter den forskningsmæssige forankring højt i min konsulentpraksis og er vant til at formidle kompleks forskningsfaglig viden på en enkel og forståelig måde.

Ansættelser

2017-Underviser og mægler i Center for Konfliktløsning

2015-17Specialkonsulent i trivsel og psykisk arbejdsmiljø i SKAT HR Organisationsudvikling

2009-15Konsulent og koordinator på Rejseholdet ved Videncenter for Arbejdsmiljø (NFA)

2007-08Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Stat og FTF

2001-07Kommunikationsmedarbejder i Center for Konfliktløsning

2004-06Ekstern instruktør i Statens Pædagogiske Forsøgscenter / Ungdomsbyen

Længerevarende (efter)uddannelse

2018-20Master i Familieopstilling og Systemisk Opstilling, ISFO

2013-14Kollegial sparring, Harbohus/Charlotte Dalsgaard

2012-13Proceskonsulentuddannelse, Attractor

2007Coaching i organisationer, Niels Brock/­Akademiuddannelse i Ledelse.

2007Grunduddannelse i konfliktmægling, Center for Konfliktløsning.

2003Grunduddannelse i konfliktløsning, Center for Konfliktløsning.

2001Cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier, Københavns Universitet.