Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Siden jeg blev færdig i 2001 har jeg arbejdet med konflikthåndtering, arbejdsmiljø- og organisationsudvikling i forskellige afskygninger.

Jeg arbejder ud fra IGLO-princippet, hvor indsatser og udfordringer på en arbejdsplads tænkes som et fælles ansvar for individ, gruppe, ledelse og organisation. Tilgangen er præget af mine år som rejseholdskonsulent ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på den måde, at jeg vægter den forskningsmæssige forankring højt i min konsulentpraksis og er vant til at formidle kompleks forskningsfaglig viden på en enkel og forståelig måde.

Ansættelser

2017-Underviser og mægler i Center for Konfliktløsning

2015-17Specialkonsulent i trivsel og psykisk arbejdsmiljø i SKAT HR Organisationsudvikling

2009-15Konsulent og koordinator på Rejseholdet ved Videncenter for Arbejdsmiljø (NFA)

2007-08Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Stat og FTF

2001-07Kommunikationsmedarbejder i Center for Konfliktløsning

2004-06Ekstern instruktør i Statens Pædagogiske Forsøgscenter / Ungdomsbyen

Længerevarende (efter)uddannelse

2018-20Master i Familieopstilling og Systemisk Opstilling, ISFO

2017Mægler i grupper og organisationer (MIGO), Center for Konfliktløsning.

2013-14Kollegial sparring, Harbohus/Charlotte Dalsgaard

2012-13Proceskonsulentuddannelse, Attractor

2007Coaching i organisationer, Niels Brock/­Akademiuddannelse i Ledelse.

2007Konfliktmægleruddannelsen (GRUM), Center for Konfliktløsning.

2003Konfliktvejlederuddannelsen (GRUK), Center for Konfliktløsning.

2001Cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier, Københavns Universitet.