Referencer

Reumatologisk Ambulatorium,
Svendborg Sygehus

Temadag om samarbejde, kommunikation og trivsel

Du har bare ramt så meget plet med programmet… Tak for en rigtig god dag – det har sat en del tanker og refleksioner i gang, ikke kun ved mig – men også resten af deltagerne. Herligt! Du havde en super god måde at fremføre dine pointer og også udfordre os på. TAK!

Majken Boesgaard Rasmussen
Afdelingssygeplejerske

swk-logo-ouh-bib

Birkerød Idrætscenter

Kursus i konflikthåndtering

Jeg kan varmt anbefale Sidsel som underviser i konflikthåndtering. Sidsel er en meget dygtig underviser, som er god til at lytte og guide deltagerne i en positiv retning og sætte vores indbyrdes relationer i spil på en super god måde. Jeg har brugt Sidsel i to omgange og kan sige, at jeg kun har hørt ros fra alle deltagere.

Med hjælp fra Sidsel bevæger mit team sig i en positiv retning og vi er blevet meget bedre til at håndtere konflikter, både internt og eksternt.

Carsten Jacobsen
Halinspektør

swk-logo-rudersdal-crop

DM

Temadag for DM Privats tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
»TR og AMR: Sådan håndterer I forandringer på arbejdspladsen«.

Det var en rigtig god dag, du lavede for os! Super kombination af forskningsfaglig viden og værktøjer, der kan anvendes i praksis af de tillidsvalgte på deres arbejdspladser.

Gitte G. Svendsen
Konsulent i DM

swk-logo-dm-crop

HK Stat

Konference for HK-tillidsrepræsentanter i SKAT om kommunikation i forandringsprocesser.

Godt samarbejde op til TR-konferencen, og en dejlig afslappet fremtoning på konferencen. Sidsels oplæg var en blanding af professionalisme og god evne til at få TR’erne til at involvere sig.

Ulla Fabricius
Formand for HK’erne i SKAT

swk-logo-hk

Københavns Professionshøjskole

Sidsel har flere gange været gæsteunderviser på administrationsbachelor-uddannelsen i forløbet 'Individ, organisation & styring’ og undervist inden for temaet ‘Organisation, arbejdsmiljø og konflikter’.
Sidsel formidler med stor troværdighed og har et stærkt teoretisk og forskningbaseret afsæt. De studerende har især været glade for den praktiske erfaring og eksemplerne fra de offentlige organisationer.
Sidsel formår at formidle vanskelige og komplekse sammenhænge med lethed og med stor forståelse for målgruppe og forskellige læringstilgange.
De studerende har desuden har flere gange efterspurgt dialog med Sidsel undervejs og efterfølgende i ønsket om netop at forstå den kompleksitet, der kan knytte sig til konflikter i organisatoriske kontekster og deres indvirkning på arbejdsmiljøet.
Jeg anbefaler på det varmeste Sidsel både inden for uddannelsessektoren og i organisationer.

Olivia Lønne Poulsen
Lektor, Københavns Professionshøjskole

kp_logo