Referencer

Rudersdal Bibliotekerne

Kurser i konflikthåndtering

I Rudersdal Bibliotekerne oplever vi nogle gange udfordringer i mødet med borgerne - unge med en uhensigtsmæssig adfærd, psykisk syge, borgere med grænseoverskridende adfærd osv.
Jeg har derfor to gange samarbejdet med Sidsel om at styrke medarbejdernes viden og handlemuligheder ift. at nedtrappe konflikter og håndtere svære situationer.
Sidsel har undervist i kommunikativ nedtrapning, kontaktfremmende sprog, og hvordan man bevarer ro og overblik i en presset situation. Derudover har hun faciliteret nogle vigtige dialoger om, hvordan vi støtter hinanden og forebygger svære konflikter med borgerne mest hensigtsmæssigt. Det har været nogle rigtig gode og givtige dage.

Maria Nielsen Westbrook
Bibliotekschef

swk-logo-rudersdal

Birkerød Idrætscenter

Kurser i konflikthåndtering

Jeg kan varmt anbefale Sidsel som underviser i konflikthåndtering. Sidsel er en meget dygtig underviser, som er god til at lytte og guide deltagerne i en positiv retning og sætte vores indbyrdes relationer i spil på en super god måde. Jeg har brugt Sidsel i to omgange og kan sige, at jeg kun har hørt ros fra alle deltagere.

Med hjælp fra Sidsel bevæger mit team sig i en positiv retning og vi er blevet meget bedre til at håndtere konflikter, både internt og eksternt.

Carsten Jacobsen
Halinspektør

swk-logo-rudersdal-crop

Reumatologisk Ambulatorium,
Svendborg Sygehus

Temadage om samarbejde, kommunikation og trivsel

Du har bare ramt så meget plet med programmet… Tak for nogle rigtig gode dage – det har sat en del tanker og refleksioner i gang, ikke kun ved mig – men også resten af deltagerne. Herligt! Du havde en super god måde at fremføre dine pointer og også udfordre os på. TAK!

Majken Boesgaard Rasmussen
Afdelingssygeplejerske

swk-logo-ouh-bib

Københavns Professionshøjskole

Sidsel har flere gange været gæsteunderviser på administrationsbachelor-uddannelsen i forløbet 'Individ, organisation & styring’ og undervist inden for temaet ‘Organisation, arbejdsmiljø og konflikter’.
Sidsel formidler med stor troværdighed og har et stærkt teoretisk og forskningbaseret afsæt. De studerende har især været glade for den praktiske erfaring og eksemplerne fra de offentlige organisationer.
Sidsel formår at formidle vanskelige og komplekse sammenhænge med lethed og med stor forståelse for målgruppe og forskellige læringstilgange.
De studerende har desuden har flere gange efterspurgt dialog med Sidsel undervejs og efterfølgende i ønsket om netop at forstå den kompleksitet, der kan knytte sig til konflikter i organisatoriske kontekster og deres indvirkning på arbejdsmiljøet.
Jeg anbefaler på det varmeste Sidsel både inden for uddannelsessektoren og i organisationer.

Olivia Lønne Poulsen
Lektor

kp_logo

DM

Temadag for DM Privats tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
»TR og AMR: Sådan håndterer I forandringer på arbejdspladsen«.

Det var en rigtig god dag, du lavede for os! Super kombination af forskningsfaglig viden og værktøjer, der kan anvendes i praksis af de tillidsvalgte på deres arbejdspladser.

Gitte G. Svendsen
Konsulent i DM

swk-logo-dm-crop

HK Stat

Konference for HK-tillidsrepræsentanter i SKAT om kommunikation i forandringsprocesser.

Godt samarbejde op til TR-konferencen, og en dejlig afslappet fremtoning på konferencen. Sidsels oplæg var en blanding af professionalisme og god evne til at få TR’erne til at involvere sig.

Ulla Fabricius
Formand for HK’erne i SKAT

swk-logo-hk


Hillerød Bibliotek
Botilbud Vingen, Hillerød Kommune
Det Danske Filminstitut
IT-Universitetet i København
Høje-Taastrup Kommune, Center for Sundhed og Omsorg
Slots- og Kulturstyrelsen
Professionshøjskolen Absalon
Boligselskabet DOMEA
Boligselskabet KAB
Rudersdal Kommune
Svendebjerggård Krisecenter og Botilbud
Socialpsykiatrisk Botilbud Lunden
VIVE Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
TEC Gladsaxe og Ballerup
Faxe Frivilligråd
Mødrehjælpen
Halsnæs Bibliotekerne
Studenterrådet KU
KBH SYD
Vestegnens HF og VUC
Nordsjællands Hospital, Hillerød
OUH, Svendborg
Træningscenter Brøndby
ConvaTec
Hay Skolen
Al Quds Skole
Lærerstuderendes Landskreds